Plasmodium bergheioccurs естествено в дървесни плъхове; трансмисивни експериментално други гризачи.

Свързани с Plasmodium cynomolgi: Plasmodium simiumPlasmodiuma род спорозоа протозои в семейството Plasmodiidae паразитни в кръвните клетки на животни и хора; на маларийния паразит. Вижте също птича малария.

определение на Plasmodium cynomolgi

Plasmodium фалципарум, Plasmodium malariae, Plasmodium овале, Plasmodium vivaxthe причини за четирите специфични видове човешка малария. Те се предават към кръвния поток на хората чрез ухапване от anopheline комари. Спорозоитите мигрират и се транспортират чрез кръвния поток към черния дроб, където те се развиват и размножават в рамките на паренхимни клетки като мерозоити, които след това се пукат чернодробните клетки и нахлуват еритроцити. Някои от мерозоитите развиват в гаметоцити, които се поглъщат от комари, започвайки сексуалната етап, който завършва с развитието на спорозоити.

Plasmodium circumflexumparasitizes широк спектър от птици, включително врабчови, Канада гъска.

Plasmodium cynomolgioccurs в широка Thompson Jacket цена българия гама от маймуни; се предават на хората, причиняващи терциана тип малария.

Thompson Jacket цена българия

Plasmodium coatneyioccurs в циномолгус маймуна; които се предават на други маймуни.